Εκκλησίες & Μοναστήρια

City info

Το βαθύ θρησκευτικό αίσθημα των κατοίκων της κύπρου, μπορεί να το καταλάβει κανείς από το πλήθος των εκκλησιών και των μοναστηριών που έχουν χτιστεί στο νησί.